Pogrzeb Rainy Stefanowej

P-2930
Miejsce:Płowdiw
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe
Zbiór:

22 lipca 1931