Polska drużyna w Wolnym Mieście Gdańsku

P-4462

Sztandar z portretem Kościuszki i fragmentem napisu [BÓG I OJCZY]ZNA (?)

Być może harcerze i weterani z armii Hallera.