Pomnik Zjednoczenia Niemiec w Niederwald

P-7425

Pomnik zaprojektowany w 1871 a wznoszony przez sześć lat do 1883 roku (wg projektu Johanessa Schillinga) ku czci „zjednoczenia ziem niemieckich” i stworzenia cesarstwa.