Ponurzy kosiarze

-
Miejsce:Częstochowa
Twórca:Mars
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Częst[ochowa] 1929