Poprzebierane trio II

P-8571

Wybite suchym tłokiem: podpis i data 1895.