Poprzebierane trio I

P-8570

Wybite suchym tłokiem: podpis i data 1895.