Portal starego ratusza w Brnie

P-10941
Miejsce:Brno
Twórca:
Tematyka:Architektura

17,5×24 cm

Zdjęcie z większego zbioru należącego do gimnazjum żeńskiego w Minden, który potem trafił do archiwum fotograficznego Instytutu Sztuki w Marburgu.

Portal został stworzony przez słynnego późnośredniowiecznego mistrza, Antona Pilgrama, który wykonał również ważne dzieła w katedrze św. Szczepana w Wiedniu.