Para z pięciorgiem dzieci z początków XIX wieku – popiersie przestawia zapewne cesarza Austrii Franciszka I – choć data, 1810 (?) jest niejasna. Autor dzieła (zapewne malarz prowincjonalny) ani nazwisko pozujących nie jest znane.