Prezbiterium bazyliki św. Pawła za Murami

P-8766
Miejsce:Rzym
Zbiór:

Bazylika, która spłonęła w roku 1823, została odbudowana w XIX wieku – jednak zarówno gotyckie cyborium Arnolfa di Cambio, jak i pochodzące z V w. mozaiki na łuku ponad nim przetrwały z oryginalnej budowli (mozaiki w apsydzie są w większości rekonstukcją).