Prezbiterium Gedaechtniskirche w ruinie

P-8476
Miejsce:Berlin
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura

Berliński Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche został wzniesiony w latach 1891-1895 wg projektu Franza Schwechtena jako część cesarskiego programu budowy kościołów protestanckich w laicyzujących się Niemczech. Zniszczony bombardowaniem 23 listopada 1943 roku, miał zostać odbudowany po wojnie, ale zwyciężyła koncepcja modernizacyjna: udało się uchronić tylko część wejściową z ogryzkami wież i cennymi mozaikami, natomiast nawy i prezbiterium wyburzono (w 1956), by postawić w latach 1959-61 nową dzwonnicę, kościół z przedsionkiem i kaplicę wg projektu Egona Eiermanna.