Próbnik pocztówek – Hans Söhnker

P-4917
Miejsce:Berlin
Twórca:
Tematyka:Portret

15×22,5 cm

Zdjęcia P-4905 – P-4921 to stosunkowo rzadkie obiekty – próbniki wysyłane przez wydawnictwo do sprzedawców, żeby wybrali sobie pocztówki, które chcą zamówić do sklepu. Każdy z próbników pokazywał dziesięć rozmaitych wzorów z daną aktorką czy aktorem.

Firma pocztówkowo-wydawnicza Ross Verlag działała w Berlinie od początku lat 20. i wydawała niezliczone pocztówki z gwiazdami filmowymi. Jako firma żydowska została „zaryzowana” przez hitlerowców (Heinrichowi Rossowi udało się uciec do USA), ale pozostała przy dotychczasowej nazwie (zapewne ze względu na kontrakty z amerykańskimi studiami filmowymi), tylko ok. 1937 roku wcielono ją do Tobis Filmkunst. Po przystąpieniu do wojny przez USA w roku 1941 funkcjonowała jako Film-Foto-Verlag (i produkowała również pocztówki propagandowe na potrzeby rządu).

Na rewersach nieczytelne adnotacje – Wł[asność?] Kraha(?) Bruha(?) St. 

Hans Söhnker (1903-1981), popularny niemiecki aktor, zaczynał w teatrze (m.in. w Gdańsku), od 1933 w filmie. Grał w kinie doby nazistowskiej (w tym w filmach propagandowych), ale w wiejskim domu ukrywał Żydów z list proskrypcyjnych gestapo (w 2018 pośmiertnie odznaczony tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata). Po wojnie popularny również jako aktor telewizyjny.