Próbnik pocztówek – Magda Schneider

P-4918
Miejsce:Berlin
Twórca:
Tematyka:Portret

15×22,5 cm

Zdjęcia P-4905 – P-4921 to stosunkowo rzadkie obiekty – próbniki wysyłane przez wydawnictwo do sprzedawców, żeby wybrali sobie pocztówki, które chcą zamówić do sklepu. Każdy z próbników pokazywał dziesięć rozmaitych wzorów z daną aktorką czy aktorem.

Firma pocztówkowo-wydawnicza Ross Verlag działała w Berlinie od początku lat 20. i wydawała niezliczone pocztówki z gwiazdami filmowymi. Jako firma żydowska została „zaryzowana” przez hitlerowców (Heinrichowi Rossowi udało się uciec do USA), ale pozostała przy dotychczasowej nazwie (zapewne ze względu na kontrakty z amerykańskimi studiami filmowymi), tylko ok. 1937 roku wcielono ją do Tobis Filmkunst. Po przystąpieniu do wojny przez USA w roku 1941 funkcjonowała jako Film-Foto-Verlag (i produkowała również pocztówki propagandowe na potrzeby rządu).

Na rewersach nieczytelne adnotacje – Wł[asność?] Kraha(?) Bruha(?) St. 

Magda Schneider (1909-1996) aktorka i śpiewaczka niemiecka, matka Romy Schneider. Z początku aktorka teatralna, od 1930 w filmie. W czasie wojny mieszkała blisko posiadłości Hitlera, którego była ulubienicą (a także, jak twierdziła córka w wywiadzie, kochanką). W okresie powojennym Magda nie miała zbyt wielu propozycji, ale zaczęła grać w Heimatfilmen, równocześnie wprowadzając do filmu Romy.