Próbnik pocztówek – Marika Rökk

P-4915
Miejsce:Berlin
Twórca:
Tematyka:Portret

15×22,5 cm

Zdjęcia P-4905 – P-4921 to stosunkowo rzadkie obiekty – próbniki wysyłane przez wydawnictwo do sprzedawców, żeby wybrali sobie pocztówki, które chcą zamówić do sklepu. Każdy z próbników pokazywał dziesięć rozmaitych wzorów z daną aktorką czy aktorem.

Firma pocztówkowo-wydawnicza Ross Verlag działała w Berlinie od początku lat 20. i wydawała niezliczone pocztówki z gwiazdami filmowymi. Jako firma żydowska została „zaryzowana” przez hitlerowców (Heinrichowi Rossowi udało się uciec do USA), ale pozostała przy dotychczasowej nazwie (zapewne ze względu na kontrakty z amerykańskimi studiami filmowymi), tylko ok. 1937 roku wcielono ją do Tobis Filmkunst. Po przystąpieniu do wojny przez USA w roku 1941 funkcjonowała jako Film-Foto-Verlag (i produkowała również pocztówki propagandowe na potrzeby rządu).

Na rewersach nieczytelne adnotacje – Wł[asność?] Kraha(?) Bruha(?) St. 

Marika Rökk (1913-2004) urodzona w Kairze aktorka i śpiewaczka niemiecka pochodzenia węgierskiego. Po dzieciństwie w Budapeszcie i Paryżu zaczęła jako tancerka w Moulin Rouge i na Broadwayu, a po powrocie w roku 1929 zadebiutowała w brytyjskiej komedii filmowej. Podpisawszy korzystny kontrakt z UFA, stała się jedną z najpopularniejszych niemieckich aktorek musicalowych (grała też w filmach propagandowych). Przez pewien czas po wojnie na indeksie, powróciła od pracy jako aktorka i śpiewaczka operetkowa.