Profil

P-447

6.5×8. Przycięte poziome zdjęcie w formacie gabinetowym.