Miejsce:Lwów
Twórca:

Rok [19]33. luty.
„Z walk o autonomję”

Dwa bałwany to zapewne karykatury Piłsudskiego (duży) i Jędrzejewicza (mały).

Polskie uczelnie w międzywojniu cieszyły się dużą autonomią na mocy ustawy z 1920 roku. Jednak po zamachu majowym autorytarnej władzy przestało się to podobać – zwłaszcza po gwałtownych protestach studentów po skandalicznym procesie brzeskim (1931-1932), w którym skazano przywódców opozycji (Centrolewu) na kary więzienia. Skutkowało to powstaniem „reform jędrzejowiczowskich” szkolnictwa niższego (1932) i wyższego (1933) autorstwa ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, Janusza Jędrzejewicza. Reforma szkolnictwa wyższego, oprotestowana przez uniwersytety i studentów, radykalnie zmniejszała autonomię uczelni. Jednak ustawę przegłosowano 21 III 1933. 14-16 III zawieszono wszystkie zajęcia, a studenci blokowali gmach główny, protestując przeciwko przyjęciu ustawy przez senat uczelni. W maju Jędrzejewicz został kolejnym operetkowym sanacyjnym premierem, którym pobył sobie przez rok i trzy dni.