Protesty w 1933 na Politechnice Lwowskiej III

P-9139
Miejsce:Lwów
Twórca:

„Z walk o autonomje wyższych uczelni.”

W dniu 23. II [19]33 r. Kiedy demonstrowano na dziedzińcu politechniki, zamknięto uczelnie. Wykłady ponowiono około 20. II [19]33 r.

Polskie uczelnie w międzywojniu cieszyły się dużą autonomią na mocy ustawy z 1920 roku. Jednak po zamachu majowym autorytarnej władzy przestało się to podobać – zwłaszcza po gwałtownych protestach studentów po skandalicznym procesie brzeskim (1931-1932), w którym skazano przywódców opozycji (Centrolewu) na kary więzienia. Skutkowało to powstaniem „reform jędrzejowiczowskich” szkolnictwa niższego (1932) i wyższego (1933) autorstwa ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, Janusza Jędrzejewicza. Reforma szkolnictwa wyższego, oprotestowana przez uniwersytety i studentów, radykalnie zmniejszała autonomię uczelni. Jednak ustawę przegłosowano 21 III 1933. 14-16 III zawieszono wszystkie zajęcia, a studenci blokowali gmach główny, protestując przeciwko przyjęciu ustawy przez senat uczelni. W maju Jędrzejewicz został kolejnym operetkowym sanacyjnym premierem, którym pobył sobie przez rok i trzy dni.