Przebieranki z żołnierzami

P-8316
Miejsce:Berlin
Twórca:Schäfer J.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe