Przed szafą

P-3523
Miejsce:Nowy Sącz
Twórca:
Format:Sezession
Tematyka:Portret

Nowy Sącz
w sierpniu [1]916

[podpis nieczytelny]