Pusty kartonik CdV I

I-4641
Technika:
Miejsce:Austria
Twórca:
Tematyka: