Pusty kartonik CdV II

I-4642
Technika:
Miejsce:Austria
Twórca:
Tematyka: