Ratusz w Getyndze

P-9254
Miejsce:Getynga
Twórca:
Tematyka:Architektura

1-12.10 1881