Reinhold Schünzel

P-629
Miejsce:Berlin
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Reinhold Schünzel (1886-1954), aktor i reżyser niemiecki pochodzenia żydowskiego. Debiutował w roku 1915 w filmie „Werner Krafft”, często grywał szwarccharaktery. Pomimo pochodzenia cieszył się względami władz niemieckich, które nadały mu tytuł „Honorowego Aryjczyka”, jednak w 1937 roku wyjechał z Niemiec do USA, gdzie rozwijał karierę. Powrócił w roku 1949, już jako obywatel amerykański (od 1943). Zmarł w Monachium.