Ręka św. Katarzyny Aleksandryjskiej

P-4143
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Sztuka

Wizeronek Ręki  S. Katarzyny PyM
Charakter
Arabski ma wyrazac
Swiadectwo z Gory Synai o Tey Ręce