Reklama komunistycznego pisma „Rudý Východ”

P-2675
Miejsce:Czechy
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Gazeta ukazywała się w Pardubicach i tam też być może wykonano zdjęcie.