Relief na Łuku Triumfalnym I – „Marsylianka”

P-8522

Paryż, 21 sierpnia 1874

Jeden z czterech reliefów na Łuku Triumfalnym – „Wymarsz ochotników w 1793”, znany częściej jako „Marsylianka”, dłuta François Rude.