Relief na Łuku Triumfalnym II – „Triumf roku 1810”

P-8523

Paryż, 21 sierpnia 1874

Jeden z czterech reliefów na Łuku Triumfalnym – „Triumf roku 1810” (apoteoza Napoleona) dłuta Jean-Pierre’a Cortota.