Relief na Łuku Triumfalnym III – „Opór”

P-8524

Paryż, 21 sierpnia 1874

Jeden z czterech reliefów na Łuku Triumfalnym – „Opór w 1814”, dłuta Antoine’a Étexa.