Relief na Łuku Triumfalnym IV – „Pokój”

P-8525

Paryż, 21 sierpnia 1874

Jeden z czterech reliefów na Łuku Triumfalnym – „Pokój” (chodzi o pokój roku 1815) dłuta Antoine’a Étexa.