Rodzina I – wszyscy razem

P-3121

Dedykacja od Emilii

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej – ok. roku 1869-1870.