Rodzina Schweigertów z Bóbrki

P-8397
Miejsce:Bóbrka
Twórca:
Tematyka:Portret
Zbiór:

Schweigertowie Bóbrka
Ida Władysław Minia (?) Janka

K. S.