Rozchylone wargi

P-3157

Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej – koniec lat 60. XIX w.