Ruiny Gdańska, 1946 rok

P-7188

13×18 cm

Gdańsk Śródmieście
1946 r. początek lub wiosna
wykon[ane] aparatem Retina I

Pow[iększenie] wyk[onane] 10. 10. [19]84 r[oku]
ze starego filmu.