Miejsce:Warszawa
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura
Zbiór:

Fot. R. Łukasiewicz

25 I [19]48
6410A
ruiny katedry warszawskiej

Nie znam autora zdjęcia i nie mogłem dotrzeć do żadnych danych na jego temat – proszę nie wykorzystywać tej fotografii. Jeśli ktoś wie, do kogo należą prawa autorskie do zdjęcia, proszę o kontakt. Być może ten sam autor wykonał również zdjęcie P-4834, które trafiło do mnie razem z tym.