Ruiny wokół Portsmouth Square

SD-1650

Dziś jest to serce Chinatown.