Ruiny zamku Ostrogskich i Konserwatorium Muzycznego

P-7934
Miejsce:Warszawa
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura
Zbiór:

Zdjęcie pokazuje zrujnowane w powstaniu budynki przy Tamce: stojące na bastionie resztki zamku – właściwie pałacu – Ostrogskich (szczątki fasady po lewej, całość niedługo później odbudowano w formie barokowej)  oraz dobudowanego do niego przez Szyllera Konserwatorium Muzycznego (niebawem wyburzonego).

Zapewne autorem jest ten sam fotograf, który wykonywał w owym czasie zdjęcia Oddziału Papierniczego „Społem” z mojej kolekcji.