Rycina według obrazu „Sąd ostateczny” Rubensa

P-3990
Miejsce:Drezno
Tematyka:Sztuka

Format gabinetowy przycięty do 10 cm szerokości.