Rzekomo car Aleksander I

P-3636
Miejsce:Warszawa
Twórca:Beyer, Karol
Tematyka:Sztuka

Car Aleksander I

Wizerunek wszakże nie przypomina znanych mi portretów Aleksandra.