32,5x26

Saint Malo – Bastiony, część wschodnia XIII w.

P-76