Seweryn Borowski

P-18

Seweryn Borowski (ur. 1837) był siostrzeńcem Emilii ze Szwarców Heurichowej, synem Anny Marianny ze Szwarców (1803-1845) i Adama Borowskiego (1802-1845), porucznika, a potem kapitana „byłych wojsk polskich” oraz dziedzica wsi Swędów pod Rawą. Seweryn przyszedł na świat w Annopolu w gub. wołyńskiej, a do chrztu trzymał go książę Antoni Jabłonowski, właściciel tamtejszego pałacu – ponieważ Adam przynajmniej od roku 1836 pełnił rolę rzadcy tych dóbr.

Dziwnym zbiegiem okoliczności stryjenka księcia Adama, Teresa z Lubomirskich Jabłonowska, w roku 1817 w Krzewinie na Wołyniu trzymała do chrztu Barbarę Suffczyńską, moją krewną od strony matki, córkę Ambrożego (P-1000).