Siemieńscy i Wielowieyscy na placu Św. Marka

P-2785
Miejsce:Wenecja
Twórca:
Tematyka:Portret

Wycieczka do Wenecyi i Rzymu X 1929 

Od lewej Ewa z Wielowieyskich Siemieńska, Teresa, Zbigniew Wielowieyski, Jacek Siemieński, Jadwiga Wielowieyska.