Siemieńscy i Wielowieyscy na placu św. Marka

P-2784

Wycieczka do Wenecyi i Rzymu X 1929
Ewunia [z Wielowieyskich Siemieńska], Terenia, Jacek S[iemieński, maż Ewy], 
pomiędzy Teresą a Jackiem Zbigniew.