Mistrzostwa Polski w zapasach

P-10035
Miejsce:Polska
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Prawa autorskie do tego zdjęcia mogły jeszcze nie wygasnąć. Jeśli tak jest, to nie znam ich właściciela, jeśli ktoś wie, o kogo chodzi – proszę o informację.

Proszę z niego również nie korzystać i nie publikować go nigdzie.

Ciekawy fragment z walki o mistz[owstwo] Polski pomiędzy doskonałym ślązakiem – Kuszem a pomorzaninem Bullerem

Pieczątka: Fot: K. Osmański, Toruń Wodociągowa 5, druga z datą 20 Listop[ada 19]47 Zapewne chodzi o Kazimierza Osmańskiego, który wykonywał zdjęcia sportowe już przed wojną – był też toruński sportowiec tego imienia i nazwiska, ale nigdzie nie znalazłem informacji, że prowadził zakład fotograficzny.