Skupiony

P-934

Reprodukcja wykonana przez zakład Wiresa.