Ślub Władysława Karczewskiego z Żelaznej Góry

-
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Władysław Karczewski
Eisenburg(!) bei Heiligenbeil
bei Hest Heske (?)