Konstancja Grabkowska z ojcem

P-2773
Miejsce:Kraków
Twórca:
Tematyka:Portret

Kraków 2 sierp[nia]. Ślub  Wuja Tania
Tusia z p. Morawskim
1927 rok

Konstancja Maria Józefa z Dzierżykraj-Morawskich (1888-1943) z ojcem, Tadeuszem Marcelim Dionizym (1856-1934) w dniu ślubu z bratem Jadwigi Wielowieyskiej, Stanisławem Grabkowskim (1879-1974).