Smok i ptaszysko z winogronami – chimery z Notre Dame

PD-9108

Po lewej gmach Théâtre du Châtelet, między rzeźbami wieża St Jacques, niżej kompleks wielkiego szpitala Hôtel-Dieu.