Sofokles Laterański, Muzea Watykańskie

P-8639
Miejsce:Rzym
Twórca:
Tematyka:Sztuka
Zbiór:

19×24 cm