Spalony samochód przed kinem Europa, Nowy Świat

P-2200

Ten sam samochód widoczny od innej strony na P-1365.