Spalony Zamek Królewski (zdjęcie posiadane wcześniej)

P-1374