Śpiący kolejarze

P-1449
Czas:
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret